Systeemdenken
Workshops systeemdenken richten zich voornamelijk op interactie, want systeemdenken gaat eigenlijk over interactie. Het mooie is dat je als groep in een workshop ook een netwerk bent van interacties, waardoor we heel ervaringsgericht kunnen leren. We gaan op een leuke wijze onderzoeken en experimenteren wat voor feedback loops en patronen er ontstaan die we ook in de natuur kunnen vinden. Illustrerende animaties van ecosystemen en menselijk gedrag zijn vervolgens ondersteunend aan het grotere verhaal, die mogelijk toegespitst wordt naar een bepaald onderwerp. Workshops kunnen ook ingericht worden op praktische casussen die vanuit een systeembril bekeken worden (lees kopje systeem innovatie).

Toespitsen op onderwerpen
Om de effectiviteit van de workshop te verhogen kunnen de workshops toegespitst worden op onderwerpen als:

Duurzaamheid (circulaire ecosystemen die in relatieve balans zijn)
Psychologie & gezondheid (zelfbeeld, variatie, gewoontes, gedrag, weerbaarheid, flexibiliteit)
Creativiteit (loskomen van associaties, categorisaties en bestaande patronen, denken in vrijheid)
Patronen (de wetenschap achter het ontstaan van natuurlijke patronen, en onze fascinatie voor patronen)
Technologie (gerelateerde onderwerpen zoals data patronen, Blockchain, (generiek) modelleren, cellular automata)

Systeeminnovatie
Meer geïnteresseerd in het direct (radicaal) innoveren van systemen? Dit kan ook. In deze workshops gericht op systeeminnovatie wordt de systeemdenkbril door mij gefaciliteerd door middel van interactieve werkvormen. Jij komt dan zelf met een bepaalde casus waar we op ingaan. Indien nodig zal systeemdenktheorie expliciet de workshops ondersteunen. Een systeem radicaal innoveren benodigt een holistische aanpak met verschillende perspectieven (co-creatie), dus voor hoge effectiviteit zijn er veel verschillende mensen aanwezig, en vraagt dit om meerdere sessies.

Elk systeem is anders, dus wat nodig is is ook elke keer anders. Neem contact op dit te bespreken. In een voorbereidend gesprek kunnen we het specifieke doel, lengte, en aantal van de workshop(s) bepalen.